Cloqqa käyttöehdot
ja tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Cloqqa-sovellusta (jäljempänä ”sovellus”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Cloqqa Oy (jäljempänä ”Cloqqa”).

Asentamalla sovelluksen ja/tai käyttämällä sovellusta käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta asentaa, avata tai käyttää sovellusta.

Cloqqa pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot käyttämällä sovellusta käyttöehtoihin tehdyn muutoksen jälkeen.

2. Immateriaalioikeudet ja käyttörajoitukset

Kaikki sovellukseen sekä sen sisältämiin tietoihin, toimintoihin ja muuhun sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Cloqqalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, muunnella, poistaa, kopioida, julkaista, saattaa yleisön saataviin tai siirtää mitään immateriaalioikeuksien kohteita.

Käyttäjän oikeus käyttää sovellusta rajoittuu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sovelluksen kaupallinen käyttö on kiellettyä. Käyttäjää nimenomaisesti kielletään myöntämästä sovellukseen alilisenssiä sekä vuokraamasta, siirtämästä tai muuten jakelemasta sovellusta tai sovelluksen käyttöoikeuksia.

Cloqqa pidättää kaikki muut paitsi näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetyt oikeudet.

3. Sovelluksen käytöstä aiheutuvat kulut

Käyttäjän tulee omalla kustannuksellaan hankkia laitteet ja internetyhteydet, joita tarvitaan sovelluksen käyttämiseksi. Cloqqa ei takaa, että sovellus olisi saatavilla kaikille laitteille.

Käyttäjä on yksinomaan vastuussa tiedonsiirtokuluista ja muista sovelluksen käyttöön liittyvistä maksuista.

4. Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset

Sovelluksen käyttöä varten käyttäjällä luovutettu käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikista kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta sovelluksen käytöstä.

5. Saatavuus ja takuu

Sovellus tarjotaan käyttäjän käyttöön sellaisenaan. Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä tai sovelluksen toimintaa voi tilapäisesti haitata virheet ja ylläpitotoimet.

Cloqqa ei anna mitään sovellukseen ja sen kautta käytettävän palvelun laatuun, toimivuuteen, saatavuuteen tai suorituskykyyn liittyvää takuuta. Cloqqa pidättää oikeuden muuttaa sovellusta tai poistaa sovelluksen tai sen osia käytöstä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

6. Evästeet

Cloqqa tai kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita analyysitekniikoita, joiden avulla ne voivat kerätä, käyttää, tallentaa ja välittää teknisiä ja muita tietoja. Sovelluksen käyttäjistä ei kerätä tietoja, joista yksittäinen käyttäjä olisi tunnistettavissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi sovelluksen kehittämistä varten.

7. Cloqqa vastuu

Missään tapauksessa Cloqqa ei ole vastuussa käyttäjälle, käyttäjän edustamalle yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta. Cloqqa ei myöskään ole vastuussa käyttäjälle, käyttäjän edustamalle yhteisölle tai kolmannelle osapuolelle mistään sovelluksen tai sovelluksen välityksellä tarjotun palvelun käytöstä tai väärinkäytöstä seuraavista tappioista tai tulonmenetyksistä.

8. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Cloqqa käyttää sovelluksen käyttämisen aikana mahdollisesti saamiaan henkilötietoja palvelun tuottamiseen sekä sovelluksen kehittämiseen ja ongelmien korjaukseen.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10. Yhteystiedot

Cloqqa Oy

Vastamäentie 185, FI-34110 Lakiala
Y-tunnus: FI27370538
app@cloqqa.fi

Cloqqa 2018

:(
Your browser is out-of-date!

This website is built using latest technogies. Unfortunately your browser doesn't support those. Please update your browser to view this website correctly. Thank you.Update my browser now